De ce denumirea de Bursa de Valori Imobiliare?

Denumirea/calificativul “Bursa de Valori Imobiliare” pentru S.C. realtorNET Bursa de Valori Imobiliare S.R.L. a fost aprobată de Prefectura Bucureşti în baza cererii din data de 8 noiembrie 2005 conform cerinţelor stabilite de Oficiul Naţional al Registrului Comenţului. Aprobarea a fost acordată pe baza detalierii obiectului de activitate a acestei societăţi comerciale. Denumirea este folosită atât în numele înregistrat al societăţii comerciale, cât şi ca trademark (TM).

Pentru o mai bună înţelegere a obiectului de activitate a Bursei de Valori Imobiliare, cât şi pentru a elimina posibilele confuzii, clarificăm mai jos motivaţia denumirii.

Ce este o bursă?

Teoria economică defineşte în mod larg o bursă ca fiind locul unde:

 1. se întâlnesc cererea şi oferta pentru cumpărarea şi vânzarea unuia sau mai multor tipuri de bunuri sau servicii;
 2. se creează o piaţă reprezentativă pentru bunurile sau serviciile schimbate; “reprezentativă” aici se referă la faptul că preţul format prin întâlnirea cererii cu oferta în cadrul bursei este caracteristic pieţei respective; aceasta necesită de obicei un grad de lichiditate a bunurilor şi un anumit volum al tranzacţiilor;
 3. există proceduri pentru corectitudinea reprezentării bunurilor la bursă de către vânzătorii acestora; această caracteristică intră sub umbrela transparenţei; cu cât bunurile oferite sunt mai corect reprezentate, cu atât tranzacţia se poate executa mai eficient, în unele cazuri fără să fie nevoie de o inspecţie fizică a bunului;
 4. există proceduri pentru corectitudinea schimbului de bunuri (a tranzacţiilor); această caracteristică intră sub umbrela transparenţei şi asigură un cadru echitabil în care toţi participanţii să aibă încredere;
 5. în funcţie de complexitatea formalităţilor şi regulile pieţei, beneficiarii finali nu au acces direct la bursă, tranzacţiile fiind făcute numai prin intermediari specializaţi;
 6. schimbul de bunuri (tranzacţia) poate fi intermediat complet de către bursă, inclusiv transferul de bani între părţi.

Este important de ştiut că noţiunea de bursă în sens larg nu este definită sau reglementată în mod juridic. Teoria economică oferă doar un cadru orientativ pentru clasificarea burselor. Cele mai întâlnite burse sunt cele pentru valorile mobiliare (ex.: acţiuni, opţiuni, futures) şi cele pentru mărfuri (ex.: aur, argint, ţitei). La fel de bine există însă burse pentru emisii gaze poluante, servicii de transport, poliţe de asigurări, credite ipotecare sau de altă natură, componente electronice etc.

Ce sunt valorile?

Termenul “valoare” este foarte larg definit de teoria economică şi se referă, în general, la rezultatul evaluării în sens larg a unui bun sau serviciu pentru motivul vânzării sau cumpărării. Termenul nu este strict definit în mod juridic.

Termenul “valori mobiliare” este definit în teoria economică şi strict definit prin legea 297/2004 în România ca reprezentând instrumente financiare de tipul acţiunilor şi obligaţiunilor.

Termenul “valori imobiliare” nu există definit în teoria economică românescă. El este fosit de Bursa de Valori Imobiliare prin alăturarea celor doi termeni acceptaţi “valoare” şi “imobiliar” pentru a defini tipul de bunuri tranzacţionate în cadrul acestei burse. Din cauza aspectului imobil al proprietăţilor imobiliare, la BVI o proprietate este reprezentată prin fişa de listare, valoarea economică şi titlul (sau alte acte) de proprietate. Din această cauză spunem că la BVI se tranzacţionează valori imobiliare.

Notă: În România, funcţionează Bursa de Valori Bucureşti care este o bursă pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare. Din cauza popularităţii acestei instituţii, publicul larg echivalează “valori” cu “valori mobiliare”. Aceasta este o confuzie din pură coincidenţă a denumirii cu obiectul de activitate. Aşa cum s-a arătat mai sus, termenul juridic este “valori mobiliare”. În plus, numele instituţiei nu trebuie să fie strict legat de tipul de bunuri tranzacţionate. Spre exemplu, o altă bursă în România unde se tranzacţionează valori mobiliare este Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu.

De ce se intitulează sistemul nostru Bursa de Valori Imobiliare?

Este o bursă deoarece (punctele de mai jos corespund caracteristicilor burselor definite mai sus):

 1. BVI creează oportunitatea întâlnirii cererii şi ofertei pentru cumpărarea şi vânzarea proprietăţilor imobiliare;
 2. BVI creează o piaţă reprezentativă pentru imobiliare prin regulile de colaborare bazate pe exclusivităţi şi prin transparenţa preţului de vânzare; de ştiut că nici una dintre “pieţele” pentru proprietăţi imobiliare de până acum nu a reuşit să fie reprezentativă deoarece vânzătorii şi agenţii imobiliari care-i reprezintă nu publică întreaga ofertă din lipsa unui regulement care să îi protejeze împotriva furtului de informaţii;
 3. BVI operează sub un set strict de reguli cu privire la reprezentarea corectă a proprietăţilor imobiliare; orice proprietate listată este descrisă foarte detaliat, iar atât proprietarul, cât şi agentul imobiliar care-l reprezintă semnează pe propria răspundere pentru corectitudinea datelor;
 4. BVI operează sub un set strict de reguli cu privire la transparenţa şi corectitudinea tranzacţiilor; proprietarii şi agenţii imobiliari care-i reprezintă sunt obligaţi să listeze proprietatea la 72 de ore de la semnarea contractului de exclusivitate, să informeze BVI şi implicit pe ceilalţi participanţi de orice ofertă acceptată sau de vânzarea proprietăţii în termen de 48 de ore ş.a.; încălcarea normelor şi regulamentelor vine cu penalităţi financiare pentru agenţii imobiliari şi cu posibila acţionare în instanţă conform contractelor semnate la obţinerea statutului de membru, în funcţie de gravitatea faptei;
 5. Vânzătorii nu pot lista în mod direct o proprietate; ei trebuie reprezentaţi de un agent imobiliar. Cumpărătorii nu pot cumpăra în mod direct o proprietate; ei trebuie reprezentaţi de un agent imobiliar. Reprezentarea obligatorie este necesară pentru abilitatea BVI de a menţine corectitudinea listărilor şi a tranzacţiilor;
 6. Prin colaborarea cu serviciile de tip escrow, BVI poate eficientiza nu numai întâlnirea cererii cu oferta şi urmărirea tranzacţiei, dar şi transferul de bani între părţi.

Este o bursă a valorilor imobiliare deoarece:

 1. Evaluarea proprietăţilor imobiliare este crucială pentru misiunea şi viziunea BVI;
 2. Proprietăţile imobiliare sunt reprezentate la BVI prin fişa de listare, valoarea economică şi actele în baza cărora se poate demonstra proprietatea.

De ce nu este Bursa de Valori Imobiliare (BVI) un portal?

Distincţia dintre o bursă şi un portal pentru piaţa imobiliară se poate vedea din următorul tabel:

Caracteristica Bursa de Valori Imobiliare Portal pentru imobiliare
Întâlnirea cererii cu oferta da da
Piaţă reprezentativă da nu
Corectitudinea reprezentării proprietăţilor da nu
Corectitudinea tranzacţiilor da nu
Acces prin brokeri specializaţi da nu
This entry was posted in comunicat de presa and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>